De Panne helpt!
Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde

Heb je hulp nodig? 

Lokaal bestuur De Panne bundelt alle hulpvragen. Laat ons weten waarmee we jou kunnen helpen, via een van onderstaande manieren: 

Je mag ook hulpvragen doorgeven van mensen die geen internet hebben of die hiermee minder goed kunnen werken via bovenstaand formulier.

We bekijken alle vragen en contacteren je wanneer we een geschikte vrijwilliger gevonden hebben. We behandelen alle vragen strikt vertrouwelijk. 

Wil je zelf helpen?

Help eerst personen die hulp nodig hebben in je directe omgeving (familie, buren, vrienden...) Je kan bijvoorbeeld een 
briefje bij buren in de bus steken om hulp aan te bieden.


Om buren, familie en vrienden hun dag een beetje op te fleuren, kan je dit kaartje downloaden, printen en aan hen bezorgen.

Wil je meer doen, geef je dan op als vrijwilliger. Hieronder vind je verschillende hulpvragen. Klik erop en bied jouw hulp aan. 
Het gaat hier steeds om vrijwilligerswerk, wat wil zeggen dat er geen vergoeding kan gevraagd worden. 


Gratis verzekering

  • Wie zich wil inzetten als vrijwilliger, kan gebruik maken van een gratis verzekering.  Registreer hiervoor via het Vlaams Steunpunt Vrijwilligers via https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/vlaanderenhelpt/
  • Een vrijwilliger is iemand die zich uit vrije wil en onbezoldigd inzet voor anderen, in min of meer georganiseerd verband, in dit geval de Vlaamse overheid. In essentie ben je verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen. Wanneer je als vrijwilliger wil helpen, vragen we je voornaam, naam, (eventueel) je e-mailadres, welke taken je zal uitvoeren, je adres en je rijksregisternummer te vermelden.
  • De verzekering geldt enkel voor mensen die vrijwilligen in het kader van de coronacrisis voor toegelaten activiteiten zoals boodschappen doen, mensen opbellen of de hond uitlaten. Bepaalde activiteiten worden niet verzekerd, zoals tekeningen maken, brieven schrijven, kinderopvang of babysit, vervoer, oppas of nachtoppas en mantelzorg (noch hulp aan gezin of familie).
  • Hopelijk verloopt alles vlot en zonder problemen. Gebeurt er toch iets en heb je een schadegeval, contacteer je het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw, via verzekering@vsvw.be met in de hoofding 'Vlaanderen Helpt’. 
  • Schadegevallen worden binnen de 24 uren doorgegeven. De instructies van het Steunpunt vzw dienen hierbij strikt opgevolgd te worden. Opgelet: sommige zaken zijn uitgesloten van verzekeringswaarborg. Check dat gerust of leg je vraag aan ons voor via vlaanderenhelpt@vsvw.be. 
  • Denk eraan dat deze verzekering enkel geldt voor activiteiten tussen 8u00 's ochtends en 20u00 's avonds. De actieperiode van deze gratis verzekering van #Vlaanderenhelpt loopt tot en met 30 april om 20u00. 
  • Volg de overheidsinstructies inzake het Corona-virus nauwgezet op. Handen wassen, niet vrijwilligen als je ziek bent of een vermoeden hebt dat je ziek aan het worden bent. De verzekering dekt immers geen besmettingen, ziektes of gevolgen daarvan.
  • Het lokaal bestuur is enkel een schakel tussen de inwoners met een hulpvraag en de vrijwilligers en is niet verantwoordelijk voor de verdere afspraken. 

Blijf op de hoogte 

Voor de laatste stand van zaken omtrent corona op nationaal vlak kan je altijd terecht op www.info-coronavirus.be.

Je kan ook jouw vragen stellen via vragenvanburgers@depanne.be of via de infofoon 058-42 97 38. 


Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde
Steun deze organisatie
Title