Leuven Helps
Add dynamic field

You can use the dynamic fields below. Add these to the text and they will be filled in automatically when the email is sent to a volunteer. The name of a dynamic field is always enclosed in four curly brackets. Technical information about the template language.

Dynamic field name Example value

Urgently sought: Nurses for regional intermediate care centre Leuven (campus Pellenberg)
Add dynamic field

You can use the dynamic fields below. Add these to the text and they will be filled in automatically when the email is sent to a volunteer. The name of a dynamic field is always enclosed in four curly brackets. Technical information about the template language.

Dynamic field name Example value

Leuven staat klaar om -indien nodig - een regionaal schakelzorgcentrum op te starten in campus Pellenberg van UZ Leuven. Een schakelzorgcentrum is een centrum tussen ziekenhuis en thuisverblijf. Het laat toe om zoveel mogelijk bedden in het ziekenhuis beschikbaar te houden voor zieken die dit het meest nodig hebben. COVID-patiënten die niet ziek genoeg zijn om in het ziekenhuis te verblijven, maar ook niet thuis kunnen verblijven, krijgen in het schakelzorgcentrum de nodige zorgen. 

Om snel het regionaal schakelzorgcentrum Leuven te kunnen opstarten, zoeken we vrijwillige verpleegkundigen. 


De verpleegkundige, werkzaam in het schakelzorgcentrum, maakt deel uit van het zorgteam dat wordt aangestuurd door de verpleegkundig coördinator/ hoofdverpleegkundige van het schakelzorgcentrum. Samen met de huisarts zal de verpleegkundige de medische zorgcomponent behartigen. Er is een verpleegkundige permanentie zowel overdag als ’s nachts. De verpleegkundigen worden bijgestaan door zorgkundigen met de juiste opleiding en competenties. 

Add dynamic field

You can use the dynamic fields below. Add these to the text and they will be filled in automatically when the email is sent to a volunteer. The name of a dynamic field is always enclosed in four curly brackets. Technical information about the template language.

Dynamic field name Example value

Taken van de verpleegkundige:

De verpleegkundige: 

  • voert verpleegkundige taken uit binnen de geldende wetgevende bepalingen in overleg met het team en externe partners en volgens voorschrift teneinde de gezondheidstoestand van patiënten te behouden en/of te bevorderen zoals bv. het klaarzetten van medicatie, wondzorg, inspuitingen, compressietherapie,...; 
  • observeert de fysieke en psychische gezondheidstoestand van de patiënt, detecteert eventuele veranderingen; 
  • informeert en overlegt binnen het team, met de behandelende arts en andere mogelijke externe partners over de gezondheidstoestand van patiënt en volgt deze verder op 
  • bespreekt binnen het team het totaalbeeld van de patiënt (specifieke woonomstandigheden, familieleden, mantelzorger,…); 
  • bewaakt de autonomie en stimuleert de zelfredzaamheid van de patiënt; - ondersteunt en begeleidt de zorgkundigen voor de zorgkundige taken; 
  • houdt het elektronisch verpleegkundig dossier (via een tablet) van de patiënt actueel. 

Diploma en vereiste competenties:

  • Diploma: Gegradueerde verpleegkundige of bachelor in de verpleegkunde. 
  • Vereiste competentie: De verpleegkundige zorg wordt gegeven door verpleegkundigen met de juiste competenties en vaardigheden om isolatiezorg te geven. Hiertoe krijgen deze verpleegkundigen de nodige opleiding.  

Werkuren:

Het benodigde aantal VTE’s wordt bepaald door het aantal patiënten, hun profiel en de zorgnood van de patiënten. 


Wat gebeurt er nadat je je kandidaat stelt? 

  • Bezorg ons jouw contactgegevens door je hieronder te registreren. 
  • De personeelsverantwoordelijke van het schakelzorgcentrum contacteert je met meer informatie over werkuren en vergoeding en maakt afspraken over het verdere verloop van het proces.  

Add dynamic field

You can use the dynamic fields below. Add these to the text and they will be filled in automatically when the email is sent to a volunteer. The name of a dynamic field is always enclosed in four curly brackets. Technical information about the template language.

Dynamic field name Example value
This vacancy is currently no longer active. Contact the organizer or find another vacancy.

Intermediate care centre Leuven campus Pellenberg
Add dynamic field

You can use the dynamic fields below. Add these to the text and they will be filled in automatically when the email is sent to a volunteer. The name of a dynamic field is always enclosed in four curly brackets. Technical information about the template language.

Dynamic field name Example value
3212
Add dynamic field

You can use the dynamic fields below. Add these to the text and they will be filled in automatically when the email is sent to a volunteer. The name of a dynamic field is always enclosed in four curly brackets. Technical information about the template language.

Dynamic field name Example value
 
Lubbeek
Add dynamic field

You can use the dynamic fields below. Add these to the text and they will be filled in automatically when the email is sent to a volunteer. The name of a dynamic field is always enclosed in four curly brackets. Technical information about the template language.

Dynamic field name Example value

Leuven Helpt
Add dynamic field

You can use the dynamic fields below. Add these to the text and they will be filled in automatically when the email is sent to a volunteer. The name of a dynamic field is always enclosed in four curly brackets. Technical information about the template language.

Dynamic field name Example value
016/27 27 72 of 0800/16 9 16
Add dynamic field

You can use the dynamic fields below. Add these to the text and they will be filled in automatically when the email is sent to a volunteer. The name of a dynamic field is always enclosed in four curly brackets. Technical information about the template language.

Dynamic field name Example value
leuven.helpt@leuven.be
Add dynamic field

You can use the dynamic fields below. Add these to the text and they will be filled in automatically when the email is sent to a volunteer. The name of a dynamic field is always enclosed in four curly brackets. Technical information about the template language.

Dynamic field name Example value
Return to overview
Title