Leuven Helps
Add dynamic field

You can use the dynamic fields below. Add these to the text and they will be filled in automatically when the email is sent to a volunteer. The name of a dynamic field is always enclosed in four curly brackets. Technical information about the template language.

Dynamic field name Example value

Urgently sought: volunteers to support childcare in schools
Add dynamic field

You can use the dynamic fields below. Add these to the text and they will be filled in automatically when the email is sent to a volunteer. The name of a dynamic field is always enclosed in four curly brackets. Technical information about the template language.

Dynamic field name Example value

For this voluntary work it is necessary to speak Dutch. Therefore this vacancy is not available in English.


De stad is in samenwerking met de Leuvense scholen op zoek naar vrijwilligers om de opvang van leerlingen mogelijk te maken, indien leerkrachten afwezig zijn omwille van corona. Vrijwilligers zullen pas in laatste instantie worden ingeschakeld, indien de opvang niet of onvolledig door de school zelf kan verzekerd worden.
Add dynamic field

You can use the dynamic fields below. Add these to the text and they will be filled in automatically when the email is sent to a volunteer. The name of a dynamic field is always enclosed in four curly brackets. Technical information about the template language.

Dynamic field name Example value

 • Je helpt als vrijwilliger bij de voor- en naschoolse kinderopvang of bij opvang tijdens de schooluren, voor een vaste groep kinderen op school. Je doet dat samen met en onder begeleiding van leerkrachten. 
 • Je kan je kandidaat stellen voor specifieke momenten (zoals ochtend of avond), halve dagen (voor- of namiddag) of hele dagen. Je bent bij voorkeur beschikbaar voor een minimumperiode van 4 weken. Je wordt ingezet afhankelijk van je eigen beschikbaarheid, en afhankelijk van de nood. We proberen de kinderen in een "contactbubbel" te houden en hen met zo weinig mogelijk verschillende volwassenen in contact te brengen.
 • Je kan een forfaitaire vrijwilligersvergoeding aanvragen. Ook andere vergoedingen zijn mogelijk naargelang je statuut. Studenten die stage lopen, krijgen geen vergoeding. 
 • Als vrijwilliger ben je bij het uitvoeren van je taak verzekerd via de stedelijke VZW Kinderopvang Leuven. Heb je vragen rond vrijwilligersvergoeding of verzekering? Bel naar 016/27 26 43 of mail naar info@kinderopvangleuven.be. 

Profiel van de vrijwilliger

 • Je bent tussen de 18 en 60 jaar oud.  
 • Je beschikt over een blanco  uittreksel uit het strafregister, model 2
 • Vraag dit uittreksel aan bij je gemeente. Voor inwoners van Leuven kan dat: 
  1. Online met je elektronische identiteitskaart en kaartlezer.
  2. Via mail naar strafregister@leuven.be (als je geen kaartlezer hebt). Voeg een scan of foto van je identiteitskaart toe.
  3. In het  stadskantoor 
 • Je hebt bij voorkeur relevante ervaring in: babysitten, kinderopvang, kinderanimatie, jeugdvereniging, … 
 • Je hebt een goede algemene gezondheid en je vertoont geen ziektesymptomen van COVID-19. 
 • Je behoort niet tot de risicogroepen: verminderde immuunafweer, chronische aandoeningen van hart, longen of nieren, diabetes, zwangerschap ...  

Wat gebeurt er nadat je je kandidaat stelt?

We bezorgen je gegevens aan Leuvense scholen die nood hebben aan extra hulp in de opvang. 

De school contacteert jou om praktische afspraken te maken.


Stel je kandidaat

Stel je kandidaat als vrijwilliger door het invullen van het formulier.

Add dynamic field

You can use the dynamic fields below. Add these to the text and they will be filled in automatically when the email is sent to a volunteer. The name of a dynamic field is always enclosed in four curly brackets. Technical information about the template language.

Dynamic field name Example value
This vacancy is currently no longer active. Contact the organizer or find another vacancy.
Return to overview
Title