Brugge Solidair!

#bruggesolidair

1. Blijf op de hoogte

Voor de laatste stand van zaken op nationaal vlak kan je altijd terecht op www.info-coronavirus.be & info-coronavirus@health.fgov.be


Contacteer ons bij vragen of als je behoort tot een van de kwetsbare doelgroepen én hulp nodig hebt

 1. info@brugge.be
 2. 050 44 8000
 3. www.brugge.be/coronavirus
 4. https://www.brugge.be/meldpunt

2. Begin bij jezelf

 1. Was regelmatig je handen.
 2. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 3. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.
 4. Blijf thuis als je ziek bent. Neem telefonisch contact op met je huisarts en ga NIET in de wachtzaal zitten.
 5. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet.
 6. Wees aandachtig voor risicogroepen.
 7. Probeer afstand te houden op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen.
 8. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

3. Verspreid solidariteit, geen virussen

Help eerst personen die hulp nodig hebben in je directe omgeving (familie, buren, vrienden...) Je kan bijvoorbeeld een briefje bij buren in de bus steken om hulp aan te bieden. Wil je meer doen, geef je dan op als vrijwilliger. Hieronder vind je de hulpvragen. Klik erop en bied jouw hulp aan. 


3.a Gratis vrijwilligersverzekering

1. Als je je inschrijft als vrijwilliger via deze website, ben je automatisch verzekerd door Vlaanderen.

2. Heb je eigenhandig je hulp bij iemand aangeboden? Dan moet je zelf voor een verzekering zorgen. Registreer je hiervoor via het Vlaams Steunpunt Vrijwilligers via https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/vlaanderen-helpt/.


3.b Burgerinitiatieven

We bundelen alle initiatieven op https://www.brugge.be/coronavirus/brugge-solidair. Het kan je inspireren om zelf initiatief te nemen of om bestaande projecten te bespreken met je organisatie om die ook mee op te nemen. Ontbreken er in deze lijst? Laat het ons weten via participatie@brugge.be.


3.c Heb je een zorgopleiding genoten?

Meld je aan als vrijwilliger bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. Zowel artsen, verplegers als paramedisch personeel (ambulanciers …) komen in aanmerking en dit voor zowel actieve als gepensioneerde personen. Meer info via Agentschap Zorg en Gezondheid: https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-oproep-voor-een-medische-reserve


3.d Richtlijnen voor vrijwilligerswerk

Lees hier de richtlijnen als je je handen uit de mouwen steekt: www.brugge.be/richtlijnen-coronavrijwilligers

Title