Grimbergen helpt

Heb je hulp nodig? 

Grimbergen bundelt alle hulpvragen. Laat ons weten waarmee we jou kunnen helpen, via een van onderstaande manieren: 
  • Via dit formulier
  • Bel naar 0491 71 72 00 (van maandag tot donderdag van 9u-12u en 14u-15u30 / vrijdag 9u-12u)
We bekijken alle vragen en contacteren je wanneer we een geschikte vrijwilliger gevonden hebben. We behandelen alle vragen strikt vertrouwelijk. 

Wil je zelf helpen? 

Help eerst personen die hulp nodig hebben in je directe omgeving (familie, buren, vrienden...) Je kan bijvoorbeeld een briefje bij buren in de bus steken om hulp aan te bieden. Wil je meer doen, geef je dan op als vrijwilliger. Hieronder vind je de hulpvragen. Klik erop en bied jouw hulp aan.


In volgende gevallen mag je je ook opgeven als vrijwilliger:

 • als werkloze of bruggepensioneerde - je moet dit wel melden bij de RVA via een specifiek formulier

 • als je een leefloon krijgt van het OCMW - meld dit wel bij jouw begeleider/maatschappelijk werker van het OCMW

 • als je een uitkering krijgt van de mutualiteit - je hebt wel eerst een akkoord nodig van de adviserende geneesheer

 • als niet-Belg: 

   alle mensen uit de Europese Unie 

   vreemdelingen met een geldige verblijfsvergunning

   veel asielzoekers (als je een wettig verblijfsdocument hebt, of in een erkenningsprocedure zit of als je recht hebt op opvang), mits 

   melding bij Fedasil of het OCMW 

 

Gratis verzekering

Wie zich wil verzekeren, kan dat in orde brengen via de website vlaanderenvrijwilligt.be  

Na de inschrijving ontvang je een bevestiging. Daarna ben je verzekerd voor de actieperiode, die loopt vanaf zondag 15 maart om 9u00 tot en met donderdag 30 april om 20u00 (activiteiten tussen 8u00 en 20u00)

Title