Herentals Helpt

Doneer ICT-materiaal

13 mei 2020
3 van
50
plaatsen bezet
Nu er noodgedwongen ingezet wordt op thuisonderwijs, hebben gezinnen uiteraard een computer nodig. Toch hebben niet alle jongeren toegang tot een computer thuis of heeft niet iedereen de middelen om zelf een eigen pc aan te kopen. Hebt u nog functionerende laptops of desktopcomputers die u wil schenken? Doneer ze en draag zo mee bij aan gelijke onderwijskansen voor iedereen! 

Het materiaal dat wij inzamelen, komt rechtstreeks bij de leerlingen van Herentalse scholen terecht. 

De school zorgt ervoor dat de computers terechtkomen bij leerlingen die ze het hardst nodig hebben. Alle toestellen worden eerst opgeschoond en gebruiksklaar gemaakt voordat ze gratis worden uitgedeeld.  

Terug naar overzicht
Title