Leuven Helpt
Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde

Gezocht: Verpleegkundigen voor regionaal schakelzorgcentrum Leuven (campus Pellenberg)
Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde

Leuven staat klaar om -indien nodig - een regionaal schakelzorgcentrum op te starten in campus Pellenberg van UZ Leuven. Een schakelzorgcentrum is een centrum tussen ziekenhuis en thuisverblijf. Het laat toe om zoveel mogelijk bedden in het ziekenhuis beschikbaar te houden voor zieken die dit het meest nodig hebben. COVID- patiënten die niet ziek genoeg zijn om in het ziekenhuis te verblijven, maar ook niet thuis kunnen verblijven, krijgen in het schakelzorgcentrum de nodige zorgen. 

Om snel het regionaal schakelzorgcentrum Leuven te kunnen opstarten, zoeken we vrijwillige verpleegkundigen. 


De verpleegkundige, werkzaam in het schakelzorgcentrum, maakt deel uit van het zorgteam dat wordt aangestuurd door de verpleegkundig coördinator/ hoofdverpleegkundige van het schakelzorgcentrum. Samen met de huisarts zal de verpleegkundige de medische zorgcomponent behartigen. Er is een verpleegkundige permanentie zowel overdag als ’s nachts. De verpleegkundigen worden bijgestaan door zorgkundigen met de juiste opleiding en competenties. 

Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde

Taken van de verpleegkundige

De verpleegkundige: 

 • voert verpleegkundige taken uit binnen de geldende wetgevende bepalingen in overleg met het team en externe partners en volgens voorschrift teneinde de gezondheidstoestand van patiënten te behouden en/of te bevorderen zoals bv. het klaarzetten van medicatie, wondzorg, inspuitingen, compressietherapie…; 
 • observeert de fysieke en psychische gezondheidstoestand van de patiënt, detecteert eventuele veranderingen; 
 • informeert en overlegt binnen het team, met de behandelende arts en andere mogelijke externe partners over de gezondheidstoestand van patiënt en volgt deze verder op 
 • bespreekt binnen het team het totaalbeeld van de patiënt (specifieke woonomstandigheden, familieleden, mantelzorger,…); 
 • bewaakt de autonomie en stimuleert de zelfredzaamheid van de patiënt; 
 • ondersteunt en begeleidt de zorgkundigen voor de zorgkundige taken; 
 • houdt het elektronisch verpleegkundig dossier (via een tablet) van de patiënt actueel. 

Diploma en vereiste competenties

 • Diploma: Gegradueerde verpleegkundige of bachelor in de verpleegkunde. 
 • Vereiste competenties: De verpleegkundige zorg wordt gegeven door verpleegkundigen met de juiste competenties en vaardigheden om isolatiezorg te geven. Hiertoe krijgen deze verpleegkundigen de nodige opleiding.  

Werkuren

Het benodigde aantal VTE’s wordt bepaald door het aantal patiënten, hun profiel en de zorgnood van de patiënten. 


Wat gebeurt er nadat je je kandidaat stelt?

 • Bezorg ons jouw contactgegevens door je hieronder te registreren. 
 • De personeelsverantwoordelijke van het schakelzorgcentrum contacteert je met meer informatie over werkuren en vergoeding en maakt afspraken over het verdere verloop van het proces.  


Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde
Deze vacature is op dit moment niet meer actief. Contacteer de organisator of zoek een andere vacature.

UZ Leuven campus Pellenberg, Weligerveld 1
Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde
3212
Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde
 
Lubbeek
Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde

Nederlands
Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde

Leuven Helpt
Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde
016/27 27 72 of 0800/16 9 16
Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde
leuven.helpt@leuven.be
Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde
Terug naar overzicht
Title