Oudenburg Helpt

Vrijwilliger Plustelefoon

sociale hulplijn
2 van
10
plaatsen bezet
Senioren

Normaalgezien, wanneer iemand zich aansluit bij een telefoonproject kan hij/zij wekelijks opgebeld worden door een vrijwilliger die vraagt hoe het met hem/haar gaat. Hier in Oudenburg geven we dit initiatief de naam “Plustelefoon” en gaan we zelf actief initiatief nemen. 

 De lijst van alle 80-plussers werd opgevraagd bij de dienst bevolking, de telefoonnummers zoeken we met behulp van www.wittegids.be of de Klapper. 

Er zijn 265 mensen die moeten worden gecontacteerd. Met dit project trachten we de sociale contacten van vereenzaamde inwoners van Oudenburg uit te breiden, maar ook een signaalfunctie in te vullen. 


Voorwaarden om opgebeld te worden 

• Alleenstaande en zelfstandig wonend zijn

 • Ouder zijn dan 80 jaar. 


 Praktisch 

• We streven ernaar om iedereen 1x per week op te bellen. 

• Elke medewerker/vrijwilliger krijgt een lijst van een tiental personen. Als men na de eerste keer aangeeft geen interesse meer te hebben, hoef je niet meer op te bellen. 


Wat heb je nodig 

 • Een telefoon, uiteraard. De meeste operatoren voorzien (nu) gratis bellen naar vaste lijnen, dus zijn er normaalgezien geen kosten verbonden aan de telefoongesprekken. 

 • Overzicht van wie je moet bellen met ruimte om in te vullen wanneer je contact hebt gehad, hoe lang het gesprek duurde en wat er gezegd is geweest (in grote lijnen uiteraard). Dit overzicht bezorg je 1x per week aan de coördinator. De inhoud van het document wordt vertrouwelijk behandeld en enkel door de coördinator ingekeken. 

 • We bieden je een korte handleiding aan met tips voor het verloop van een gesprek. 

 • Heb je nog vragen of wil je even vertellen over je telefoongesprek? Bel dan de sociale hulplijn tussen 9 en 18u, wij luisteren ook graag even naar jou. 

Deze vacature is op dit moment niet meer actief. Contacteer de organisator of zoek een andere vacature.

Ettelgemsestraat 24
8400
 
Oostende

Nederlands

Britt Verburgh
Centrumleider dienstencentrum Biezenbilk
059 40 19 95
socialehulplijn@oudenburg.be
Terug naar overzicht
Title