Rijkevorsel Helpt

Heb je hulp nodig? 

Lokaal bestuur Rijkevorsel bundelt alle hulpvragen. Laat ons weten waarmee we jou kunnen helpen, via een van onderstaande manieren: 

We bekijken alle vragen en contacteren je wanneer we een geschikte vrijwilliger gevonden hebben. We behandelen alle vragen strikt vertrouwelijk. 

Wil je zelf helpen?

Help eerst personen die hulp nodig hebben in je directe omgeving (familie, buren, vrienden ...). Je kan dit kaartje downloaden en bij buren in de bus steken om hulp aan te bieden.

Wil je meer doen? Geef je dan op als vrijwilliger. Hieronder vind je de hulpvragen. Klik erop en bied jouw hulp aan.


De vrijwilligersverzekering werd onlangs uitgebreid naar iedereen die zich wil inzetten voor de medeburger. Dat wil zeggen dat niet enkel verenigingen, maar ook individuele initiatieven (zoals de hond van de buurvrouw uitlaten) daaronder vallen. Al deze initiatieven worden gratis verzekerd door de Vlaamse regering. Registreer je op vlaanderenvrijwilligt.be en verzeker jezelf op burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke schade.


Hopelijk verloopt alles vlot en zonder problemen. Gebeurt er toch iets en heb je een schadegeval, contacteer je het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw, via verzekering@vsvw.be met in de hoofding 'Vlaanderen Helpt’. Schadegevallen worden binnen de 24 uren doorgegeven. De instructies van het Steunpunt vzw dienen hierbij strikt opgevolgd te worden


Denk eraan dat deze verzekering enkel geldt voor activiteiten tussen 8u00 's ochtends en 20u00 's avonds. De actieperiode van deze gratis verzekering van #Vlaanderenhelpt loopt tot en met 30 april om 20u00.

Welke activiteiten komen in aanmerking voor de gratis verzekering van #Vlaanderenhelpt?

De verzekering geldt enkel voor mensen die vrijwilligen in het kader van de coronacrisis voor toegelaten activiteiten zoals boodschappen doen, mensen opbellen of de hond uitlaten. Bepaalde activiteiten worden niet verzekerd, zoals tekeningen maken, brieven schrijven, kinderopvang of babysit, vervoer, oppas of nachtoppas en mantelzorg (noch hulp aan gezin of familie).


Opgelet: sommige zaken zijn uitgesloten van verzekeringswaarborg. Check dat gerust via vlaanderenvrijwilligt.be/verzekeringswaarborg of leg je vraag aan ons voor via vlaanderenhelpt@vsvw.be.

Title