Sint-Gillis-Waas Helpt

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, lokken een grote golf van solidariteit uit. Het is ontroerend om te zien hoeveel mensen elkaar willen helpen: door boodschappen te doen, de hond uit te laten,  kaartjes te sturen naar rusthuisbewoners,  of gewoon contact te houden.  

Als gemeente brengen we deze hartverwarmende acties samen. Zo inspireren, motiveren en ondersteunen we elkaar. Bovendien zorgen we ervoor dat deze acties veilig kunnen verlopen. Zo houden we er samen de moed in! 
 #samentegencorona #sgwtegencorona 

Het Welzijnshuis verzamelt vraag en aanbod uit Sint-Gillis-Waas en koppelt hulpbehoevende mensen aan een vrijwilliger. 

Heb je nood aan hulp tijdens deze coronacrisis? 

Bezorg ons je vraag op één van deze manieren:

We bekijken alle vragen en contacteren je wanneer we een geschikte vrijwilliger gevonden hebben. 

We behandelen jouw vraag strikt vertrouwelijk. 

Wil je helpen? 

De beste hulp is meestal degene die het dichtstbij is. Daarom is het goed om te kunnen rekenen op je buren, vrienden of familie.
Download hier je kaartje, print en knip deze kaartjes uit en steek ze bij je buren in de bus.

Misschien kunnen ze de komende weken je hulp gebruiken. Of omgekeerd. 

Wil je meer doen? Meld je aan als vrijwilliger!

Onderaan vind je de hulpvragen. Klik erop en bied jouw hulp aan. 

Of bel ons via 03 202 80 70 om je gegevens door te geven.

Sommige mensen moeten eerst nog wat zaken in orde brengen. Dit zijn mensen die: 

 • werkloos of bruggepensioneerd zijn 
 • een leefloon krijgen via het OCMW 
 • een uitkering krijgen van de mutualiteit. 

Voor informatie kan je terecht bij onze vrijwilligerscoördinator in het Welzijnshuis. 

Gratis verzekering

De Vlaamse overheid voorziet voor alle 'coronavrijwilligers' een gratis verzekering voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand.
Registreer je via deze link.

Na de inschrijving ontvang je een bevestiging en ben je verzekerd voor de actieperiode van 15 maart tot en met 31 juli 2020.

Waar moet je op letten als je hulp biedt? 

Sint-Gillis-Waas helpt. Dat is waar we hier allen samen voor gaan. Maar natuurlijk kunnen we anderen pas helpen door eerst onszelf te beschermen. Volg de voorzorgsmaatregelen op:

 • Help alleen als je jonger bent dan 65 en als je zelf in goede gezondheid bent.
 • Wees alert voor symptomen van Corona: koorts, vermoeidheid, droge hoest, en keelpijn.
 • Blijf zeker thuis als je ziek bent. 
 • Maak afspraken telefonisch of digitaal.
 • Hou afstand, maak zo weinig mogelijk fysiek contact.
 • Vermijd nauw contact met zieke personen. 
 • Was voor en na het bezoek je handen (40 à 60 sec.) met water en zeep. 
 • Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog. 
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak. 
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen. 
Title