Denna webbsida byggdes ursprungligen för påverkansdagar och påverkansveckor för skolor, universitet, grannskap och företag. I samband med coronakrisen tillhandahåller vi plattformen kostnadsfritt för att organisera den nödvändiga hjälpen i ditt grannskap, din organisation eller din kommun.

Plattformen hjälper till att organisera hjälp lokalt

Varje kommun och organsation gör för närvarande krisberäkningar och letar efter lösningar för att på rätt sätt matcha förfrågningar om hjälp. Många människor är isolerade och behöver särskild hjälp eller är isolerade utan avlastning. Från Ge en Dag tycker vi det är viktigt att vi kan hjälpa dig ytterligare med de rätta verktygen. Det är vårt kärnuppdrag. Det är därför vi gör vår hjälpplattform tillgänglig kostnadsfritt för kommuner och organisationr med administration och back office-funktioner för solidaritet, för att på ett bra sätt centralisera, hantera och handlägga alla behov och tillgångar och för att matcha begäran om hjälp och tillgång på hjälp.


City of Leuven startade i mars, 2020 som första stad. Nedan kommer du att finna en lista med alla kommuner med deras lokala hjälpplattform på vår webbsida.

add-dynamic-field

dynamic-fields-explanation

name-of-dynamic-field example-value

Städerna med hjälpplattformer i #Vårstadhjälpertill

Dessa städer har lanserat en plattform och är öppna för begäran om hjälp och assistans. Du kan visa ditt erbjudande om hjälp och begäran diskret med respekt för ditt privatliv!


add-dynamic-field

dynamic-fields-explanation

name-of-dynamic-field example-value

Delta i kampanjen #volontärfråndinsoffa och 10 corona utmaningar

Från och med 23 mars kommer du att hitta 10 utmaningar i denna facebookgrupp med extra information om hur du kommer igång. Vi utmanar alla bel1gare att utföra 1 eller flera utmaningar varje vecka. Varje vecka kommer vi att belysa 2 utmaningar!

 1. Lägg en lapp på din grannes buss att du alltid vill hjälp dem
 2. Skicka ett vykort till det lokala vårdhemmet
 3. Låt din barn rita teckningar till älder människor & family
 4. Ring de äldre via telefon eller Skype
 5. Chatta eller samtala via facebook med de äldre och dina nära och kära
 6. Gör informationskort med ett telefonnummer dit ensamma äldre människor kan skicka meddelande, ringa eller ta kontakt via whatsapp
 7. Digital inlärning och, till exempel, lära männniskor ett nytt språk eller hjälp äldre människor att få digital kunskap och arbeta med WhatsApp, Skype,…
 8. Äldre människor läser upp berättelser för barn via Skype, Messenger, via inspelning eller posta online…
 9. Ge ett party för äldre med Spotify spellistan Ge en Dag Största Corona Schlagerrundan och ge dem liveuppkoppling med världen via Facebook via din Facebook sida
 10. Gör ärenden åt en granne
 11. Lämna själv in en elfte utmaning via luc@giveaday.be, du är vår 11:e person!

add-dynamic-field

dynamic-fields-explanation

name-of-dynamic-field example-value

Är du en kommun eller en NGO? Skapa här din gratis hjälpplattform

add-dynamic-field

dynamic-fields-explanation

name-of-dynamic-field example-value

Vänligen kontakta oss
add-dynamic-field

dynamic-fields-explanation

name-of-dynamic-field example-value

Give a Day använder denna information för att kontakta dig och hantera din fråga. Se vårt integritetsförklaring för mer information.

våra generösa donatorer gör denna våg av solidaritet möjlig
add-dynamic-field

dynamic-fields-explanation

name-of-dynamic-field example-value

Title
Title